АРАНЂЕЛОВАЦ

aradjelovac, crkva brezovaca

На јужним падинама Венчаца налази се манастир Брезовац са црквом посвећеном Св. Арханђелу Михаилу. Црква је једнобродна грађевина, засведена полуобличастим сводом, зидана од ломљеног камена и кречног малтера. Састоји се од олтарског простора, наоса и припрате, укупних димнезија 19,3m x 6,4 m. Олтарска апсида је полукружна и споља и изнутра. Фасада је омалтерисана и бело окречена. У унутрашњости цркве нема трагова живописа. Црква је имала и егзонартекс који је срушен 2008/09. године.  На јужном зиду постоје врата којима се улази у западни део наоса. На северном зиду наоса је још један улаз у цркву. Довратници јужних и северних врата наоса су камени. Источни довратник северних врата је украшен пластичном декорацијом у виду крста каква се често среће на надгробницима, испод које је урезана 1824.година, те није искључена могућност да се овде ради о надгробном споменику секундарно употребљеном у ове сврхе.

 

У образложењу Решења црква је, на основу предања и натписа у лунети изнад јужних врата, без претходно обављених археолошких истраживања, датована у XV век. Црква се на основу поменутог натписа везује за име деспота Ђурђа Бранковића. У истом натпису се говори да је подигнута 1444.године као манастирска црква посвећена Св. Архангелу Михаилу а обновљена 1795.године. Црква је темељно преправљена 1836.год, у време Милоша Обреновића, о чему сведочи други део натписа у лунети изнад јужних врата. Од тог времена обнове служи као парохијска црква све до 2000.године када је црква са новоизграђеним конаком са њене североисточне стране проглашена манастиром.

ЦРКВА СВЕТИХ АРХАНЂЕЛА У БРЕЗОВЦУ

Археолошким  истраживањима вршеним 1985., 2000, 2005, 2007. и 2008. године, током којих је истражена целокупна унутрашњост цркве и делимично простор око ње нису откривени налази који указују на старост пре XVII века.

 

Црква Светих Арханђела у Брезовцу је утврђена за непокретно културно добро - споменика културе решењем Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу бр.94/1 од 24. 03. 1969. године.

Библиографија:

 

Боривоје Радић, Предраг Пајкић, Знаменитости Шумадије, Завод за заштиту споменика културе и Јефимија, Крагујевац 2007., 144-147

 

Ђурђе Бошковић, Археолошки споменици и налазишта у Србији, Централна Србија II, Београд 1956.,164

Владан Миливојевић; Шумадијки записи IV-V; Венчац – прилози са старију историју; Аранђеловац 2011.године; 129-182.стр

 

Марија Каличанин-Крстић, Археолошка ископавања цркве Светог арханђела Михаила у Брезовцу – од 1985. до 2008. године, Шумадијски записи VI, Народни музеј у Аранђеловцу, Аранђеловац, 2012, 105-122

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац