Јавне набавке за 2018. годину

ПРАВИЛНИК

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

PDF

9.7.2018

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 05/18

Услуга телефони-фиксни

1. Одлука о додели уговора

PDF

6.6.2018

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 03/18

Услуга одржавања хигијене

1. Одлука о додели уговора

PDF

5.6.2018

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 02/18

Канцеларијски материјал по партијама

1. Одлука о додели уговора

PDF

28.5.2018

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 01/18

Набавка добра - набавка горива

1. Одлука о додели уговора

PDF

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац