АРАНЂЕЛОВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Пећина Рисовача представља веома значајано место са аспекта археолошких, палеонтолошких и спелеолошких карактеристика и вредности. Налази се у непосредној близини Аранђеловца, на територији села Врбица. Дугогодишња археолошка ископавања, на овом локалитету потврдили су да је пећина од изузетне културно-историјске вредности. Бројна камена и коштана оруђа, остаци палео флоре и фауне, силексна оруђа, сврставају ову пећину у горњи палеолит што указује на станиште палеолитских ловаца у њој.

 

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ ПЕЋИНА РИСОВАЧА КОД АРАНЂЕЛОВЦА

Библиографија:

 

др.Бранко Гавела, Палеолит Србије, Аранђеловац, 1988.год.

 

др.Раденко Лазаревић, Рисовача, Аранђеловац, 1988.год.

Бранко Гавела, Археолошки споменици и налазишта у Србији, Централна Србија II, Београд 1956, 10-11

Пећина Рисовача је утврђена за непокретно културно добро – археолошко налазиште  1954.године, а  категорисан као културно добро од великог значаја на основу одлуке Владе Републике Србије 21. 07. 1983.год. (Сл.гл. СРС 28/83). Истовремено је и утврђени споменик природе.

 

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац