КРАГУЈЕВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

У најужој градској зони Крагујевца, у срцу града, налази се смештена Зграда окружног суда и начелства, тачније Зграда суда. Реч је о монументалној грађевини, разуђене основе, која се састоји од приземља и спрата. Саграђена је у периоду од 1902. до 1904. године, према пројекту Николе Несторовића, једног од најзначајнијих архитеката у Србији како тога времена, тако и  уопште. Грађена је као репрезентативни објекат, са низом рељефних, декоративних и архитектонских украса и орнамената на фасадама. По својим архитектонским и ликовним одликама, ова зграда се везује за европска кретања прве половине прошлог века и припада европској еклектици и бечком сецесионизму.

Зграда суда је зидана од чврстог материјала, темељи су од чврстог камена, а зидови од опеке. На главној фасади је монументално степениште са великим предворјем типичним за јавне грађевине тога доба. Изнад централне фасаде је четворострана купола са оградом од кованог гвожђа. Две фигуре, Правда и Закон су на крајевима кровног венца. Прозори на приземљу су завршени лучно, а на спрату архитравно и надвишени троугластим тимпанонима.

ЗГРАДА ОКРУЖНОГ СУДА

Зграда окружног суда и начелства у Крагујевцу, утврђена је за културно добро-споменик културе Решењем Завода за заштиту споменика културе Крагујевац  бр. 125/1, од 05.05.1969.године, а категорисана као добро од изузетног значаја 07.04.1979.године, Сл.гл. СРС број 14/79.

По својој концепцији, функционалности простора и декоративној орнаментици ова грађевина спада у ред најзначајнијијх јавних грађевина из прве половине XX века у Србији.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац