ДЕСПОТОВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

    Александров поткоп са зградом изнад, платоом испред поткопа, барака – радионица за сервисирање машина и централни магацин, представљају јединствену целину у оквиру Сењског рудника код Деспотовца . Поткоп је сачуван заједно са зградом изнад, која је служила као прва управа и позивница радника рудара. Саграђена је 1860. године. Главни улаз поткопа је у облику лука рађеног од клесаног камена док су остали зидови који придржавају земљу изнад, од ломљеног камена са израженим хоризонталним и вертикалним фугама. Зграда изнад поткопа се састоји од једне просторије са улазом и три прозора са чеоне стране. Испред улаза у поткоп налази се манипулативни простор који је служио за истовар угља и место одакле се даље транспортовао у машинску сепарацију. Непосредно уз поткоп налази се барака као зграда у којој су биле смештене радионице за опслуживање радника. У склопу ових објеката налази се и зграда за магационирање опреме.

 

АЛЕКСАНДРОВ ПОТКОП
У СЕЊСКОМ РУДНИКУ, РЕСАВИЦА

Поткоп са улазом, мимоилазницама, начином експлоатације, шемом саобраћајница, има историјску и социолошку вредност и пружа могућност за сагледавање и даље проучавање живота рудара од 19. века па до данас, када Сењски Рудник као рударско административни центар изумире.

 

Александров поткоп у Сењском Руднику утврђен је за непокретно културно добро - споменик културе решењем Завода за заштиту споменика културе из Крагујевца Р.бр. 66/1 од 24.02.1975. године, а за културно добро од великог значаја одлуком Скупштине СРС          ("Сл.гл." СРС бр. 14/79 од 07.04.1979. године).

 

 

 

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац