Археолошко истраживање

Археолошко истраживање локалитета "Црквине" у селу Каменица
код Крагујевца

2012-2013 година

Завод за заштиту споменика кулуре Крагујевац

Изложбени панои археолошког истраживања локалитета "Црквине" у селу Каменица, Крагујевац

Археолози Завода за заштиту споменика културе из Крагујевца су 2012., 2013. и 2014. године извршили истраживања на локалитету „Црквинa‟ у селу Каменица код Крагујевца. Инвеститор пројекта је фирма Флорес из Крагујевца.

По откривеним налазима и архитектонским карактеристикама, откривена грађевина је датована у прву половини XV века. Црква је триконхосне основе, спољних димензија 10,60m × 10,60m. Око цркве је откривена некропола формирана након изградње цркве.

На дан освећења црква од стране његовог просвештенства  епископа шумадиjског Јована организована је изложба фотографија под називом „Археолошка истраживања локалитета  „Црквине‟ у Каменици‟ у организацији  Завода за заштиту споменика Крагујевац.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац