ПАРАЋИН

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

 Остаци манастира Св. Јована Главосека налазе се на левој обали Црнице. У периоду од 1972. до 1975. године на овом месту су откривени остаци цркве једнобродне основе са накнадно дозиданом припратом, укупних димензија 11m ×4,4m.  Зидови који су очувани до висине од 1,50m до 2,90 m, су грађени од тесаног и притесаног камена неправилног слога у кречном малтеру. На основу откривених тесаника сиге закључено је да је била засведена полуобличастим сводом. У оквиру пројекта Завода за заштиту споменика културе Крагујевац током 2010. и 2011. године извршена су археолошка истраживања у порти. Западно и јужно од цркве постоје два објекта, у оквиру којих постоје по две просторије. Објекти су грађени у два нивоа користећи конфигурацију терена који се стрмо спушта према реци. У њима су се налазиле келије, трпезарија, и економске просторије. Манастирски комплекс је био ограђен сумарно грађеним оградним зидом, који је у више наврата преправљан, а који је штитио манастир од воде реке Црнице. Време изградње манастира је крај XIV евентуално почетак XV век.

ЦРКВА СВ. ЈОВАНА ГЛАВОСЕКА, ЗАБРЕГА

Библиографија:

 

  1. Марин Брмболић, Мала Света гора у клисури реке Црнице, Републички завод за заштиту споменика културе, Београд 2011.
  2. Радослав Прокић, Средњовековна архитектура петрушке области, Завод за заштиту споменика културе Крагујевац, Крагујевац 1986.
  3. Светлана Поповић, Крст у кругу, Републички завод за заштиту споменика културе Београд, Београд 1994.
  4. Марија Каличанин-Крстић, Археолошка истраживања манастирског комплекса Светог Јована Главосека, Саопштења XLIV – 2012, Републички завод за заштиту споменика културе Београд, Београд 2012, 249-259
  5. Феликс Каниц, Србија, земља и становништво, књига 2, Београд 1991; поновљено издање: Србија, земља и становништво   од римског доба  до краја XIX века, друга кига , LOGOS ART, Београд, 2007
  6. Светлана Поповић, Крст у кругу, архитектура манастира у средњовековној Србији, Просвета, Републички завод за заштиту споменика културе, Београд,  1994.
  7. Б. Цветковић, Камена розета из манастира Св. Јована Главосека, Саопштења XXXIV-2002, Републички завод за заштиту споменика културе Београд, Београд 2002

Црква Св. Јована Главосека у Забреги утврђена је за културно добро - споменик културе одлуком Завода за заштиту споменика културе Крагујевац Р.бр. 358/1 од 30.06.1975. године, а за непокретно културно добро од великог значаја одлуком Скупштине СРС од 21.07.1983.године ("Сл.Гл. СРС" бр. 28/83).

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац