Јавне набавке за 2023. годину

ПРАВИЛНИК

Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке у Заводу за заштиту споменика културе Крагујевац

PDF

ПРАВИЛНИК

Правилник о ближем уређивању поступака набавки на које се закон не примењује у Заводу за заштиту споменика културе Крагујевац

PDF

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац