ЈАГОДИНА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

У селу Милошеву, у близини сеоске цркве налази се стара кућа брвнара, подигнута половином XIX века. Постављена је на равном терену, на темељима од ломљеног камена. Правоугаоног је облика, грађена од хоризонтално слаганих, храстових брвана, на угловима везиваних „на ћерт“. Кров је четвороводан и покривен ћерамидом.  На средишњем делу крова налази се капић, са четири дрвена стубића, изнад којих је кровић покривен ћерамидом. Унутрашњост се састоји из две просторије, „куће“ и собе. У „кући“ се налази зидано огњиште, примакнуто уз преградни зид собе.

КУЋА БРВНАРА У СЕЛУ МИЛОШЕВУ

Кућа брвнара у селу Милошеву утврђена је за непокретно културно добро- споменик културе решењем Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу број 405/1 од 11.09.1968. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац