КРАГУЈЕВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Кућа у ул. Крагујевачког октобра бр. 116 је угаона стамбена зграда, саграђена почетком XX века од чврстог материјала. Састоји се од подрума и високог приземља, са декоративним атикама, плитким аркадама и наглашеним фризом испод атике.

Угао објекта је полигонално заобљен, а на њему се налази зарубљена пирамидална кровна форма. Геометријским формама су обрађени парапети, као и део фасаде изнад прозора до кровног венца. Грађена је у духу грађанске архитектуре са почетка XX века, када се врши благи утицај нових токова и прелазак на модеринији стил у архитектури и као таква представља  значајан пример добро очуване грађанске куће у Крагујевцу.

КУЋА У УЛИЦИ
КРАГУЈЕВАЧКОГ ОКТОБРА БР 116

Кућа у улици Крагујевачког октобра бр. 116, утврђена је за културно добро-споменик културе Одлуком Владе Републике Србије бр. 633-2231/97-026, од 18.06.1997. године, Сл. Гл. РС бр. 27 од 26. 06. 1997. године

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац