КРАГУЈЕВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Кућа у улици Светозара Марковића бр. 9 у Крагујевцу, позната као кућа др. Илије Коловића, потиче из прве половине XIX века и припада групи грађевина насталих у овој улици током Милошевог доба. Оне представљају материјалне остатке архитектуре старог Крагујевца на основу којих се може наслутити изглед  града у том периоду. Ова кућа је типична грађевина српске чаршије, са тремом и доксатом на прилазној страни, вишесливним кровом покривеним ћерамидом, зидовима рађеним у бондруку и свим другим карактеристикама везаних за овај период.

Највреднији детаљи зграде су свакако богато орнаментисани стубови на трему и доксату, затим таванице рађене од шашовца и аутентична лучна врата на појединим просторијама. Зграда поседује несумњиве архитектонске и етнографске вредности.

КУЋА У УЛИЦИ
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БР. 9

Зграда у Улици Светозара Марковића бр. 9 у Крагујевцу утврђена је за културно добро-споменик културе Решењем Завода за заштиту споменика културе Крагујевац бр. 106/1 од 05.03.1971. године

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац