КНИЋ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Кућа Марка Станојевића подигнута је, према породичном предању, крајем XIX века. Постављена је на ниском темељу од ломљеног камена у блатном малтеру. Зидови соба грађени су у бондручној конструкцији са испуном од чатме, а угаони део, где се налази "кућа" је грађен од тесаних храстови талпи спојених на "ћерт". На југозападном делу куће се налази скраћен трем, ограђен са доње и горње стране унизаним шашовцима, са кога се улази у унутрашњост куће. Четвороводан кров покривен је ћерамидом над којим су два зидана димњака.

 

У основи је четвороделна грађевина која се састоји од "куће" и три собе. У "кући" се налази отворено огњиште, а од непокретног мобилијара има долап који је причвршћен за зид "куће". Собни прозори, на којима се налазе хоризонталне дрвене пречке и двокрилни дрвени капци са украсним шаркама, су визуелно упечатљиви, а на "кући" се налази мали отвор на талпама са шубером.

 

Због своје развијене и специфичне просторне организације, занимљивог и аутентичног скраћеног трема, очуваног отвореног огњишта у "кући" и карактеристичних детаља, овај споменик културе сведочи о друштвеним вредностима и социјалном контексту времена у ком је настао, па тиме представља вредан пример народног градитељства.. Због својих архитектонских, друштвено-културних и естетских вредности представља значајно остварење у народном градитељском наслеђу Србије с краја XIX века

КУЋА МАРКА СТАНОЈЕВИЋА
У СЕЛУ ЛЕСКОВАЦ

Кућа Марка Станојевића у селу Лесковац, општина Кнић утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе Одлуком Владе РС бр.663-15245/2014 од 7.12.2014. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац