КНИЋ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Остаци Мрњине цркве се налазе на сеоском гробљу у Бечевици. О прошлости ове цркве готово да нема историјскох података. Према народном предању њен ктитор је Мрња, отац краља Вукашина. Међутим, због географских и историјских прилика вероватније је да је црква саграђена у периоду деспотовине XIV-XV век. Обзиром на близину Борачког града сматра се да је историја ове цркве уско повезана са његовим настанком и развојем. Њен облик и архитектонска сличност са црквама око и Борачког града такође наводе на датовање ове цркве у XIV-XV век. Црква је очувана само у доњој зони. Правоугаоне је основе са апсидом на истоку и накнадно додатом припратом. Зидана је ломљеним каменом са омалтерисаним фасадама. Унутрашњост је била живописана о чему сведоче фрагментовани остаци фресака откривени у цркви.

 

Остаци Мрњине цркве на сеоском гробљу у Бечевици утврђени су за културно добро-споменик културе решењем Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу бр. 98/1-69 од 13. 03. 1970. године.

МРЊИНА ЦРКВА У БЕЧЕВИЦИ

Библиографија:

1. Вуловић, Б., Величковић М.(1956.): Мрњина црква у: Археолошки споменици и  налазишта у Србији, II Централна Србија, стр.167-168, САНУ, Београд

2. Радић, Б., Пајкић П. (2007): Знаменитости Шумадије, стр. 82, Завод за заштиту споменика културе Крагујевац, Крагујевац

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац