О НАМА

О заводу

Завод за заштиту споменика културе Крагујевац налази се у Ул. Крагујевачког октобра бр. 184 у Крагујевцу.  Основан је одлуком Скупштине среза Крагујевац 25. новембра 1966. године. У почетку рада Завод је територијално покривао подручје тадашњег Среза Крагујевац. По укидању срезова делатност Завода привремено је проширена на општине Велика Плана, Жабари, Петровац, Жагубица, М. Црниће, Кучево, Љиг, Мионица, Уб, Ваљево, Осечина, Крупањ, Љубовија, Мали Зворник, Лозница, Шабац, Владимирци, Богатић и Коцељева.

Оснивањем завода за заштиту споменика културе Ваљево, 1986. године, територије општина Подриња и Колубаре прелази у надлежност тог завода.

Коначно, оснивањем Завода за заштиту споменика културе у Смедереву 1995. Године, општине Велика Плана, Жабари, Петровац, Жагубица, М. Црниће и Кучево прелаѕе у надлежност овог завода. Завод у Крагујевцу данас обавља делатност на територији градова Крагујевац и Јагодина и једанаест општина Шумадијског (Аранђеловац, Баточина, Топола, Рача, Кнић, Лапово) и Поморавског (Деспотовац, Свилајнац, Ћуприја, Параћин, Рековац ) региона. На овој територији регистровано је 168 непокретних културних добара и то:

149 споменика културе (Крагујевац 43, Аранђеловац 12, Баточина 2, Топола 16, Кнић 11, Рача 5, Јагодина 20, Свилајнац 11, Деспотовац 5, Ћуприја 4, Параћин 15, Рековац 5), 9 археолошких налазишта (Крагујевац 2, Аранђеловац 1, Баточина 2, Јагодина 1, Деспотовац 1, Ћуприја 1, Параћин 1),  6 просторно културно-историјских целина (Крагујевац 3, Аранђеловац 1, Топола 1, Јагодина 1) и 4 знамаенитa места (Крагујевац 1, Аранђеловац 1, Деспотовац 1, Ћуприја 1).

 

Основна делатност Завода је спровођење система заштите споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места, као и свих осталих добара, која су у овој институцији евидентирана, уписана као добра која уживају предходну заштиту и имају одлике на основу којих заслужују да буду заштићени од стране државе.

 

Послови које врши Завод су :

 

  • истраживање и евидентирање културних добара,
  • проучавање и заштита добара, предлагање проглашења споменика за културно добро, вођење посебних регистара и документације о одређеном културном добру,
  • пружање помоћи и сарадње имаоцу културног добра,
  • истраживање и презентовање културних добара
  • израђивање студија, програма и пројеката за извођење радова на конзервацији, рестаурацији и заштити урбаних и руралних амбијената и целина,
  • израђивање студија и пројеката делова просторних планова, који се односе на стање и валоризацију културних добара,
  • вршење непосредног стручног надзора над извођењем конзерваторско-рестаураторских радова на споменицима културе,
  • издавање услова за предузимање мера техничке заштите за културна добра, као и добра која уживају предходну заштиту,
  • објављивање резултата истраживачких радова
  • вршење разних других стручних послова у области заштите културних добара.

 

Рад у Заводу за заштиту споменика културе у Крагујевцу организован је у оквиру три организационе јединице и то:

 

• служба за заштиту, студије и документацију,

• служба за рад на техничкој заштити,

• служба општих послова.

Контакт

тел:    +381 34 335 595

тел:    +381 34 335 347

 

e-mail: zavod@kulturnonasledje.com

 

Адреса

 

Улица Крагујевачког октобра 184, Крагујевац

Подношење захтева

Захтев за издавање потврде
о статусу објекта

WORD

PDF

Захтев за издавање решења о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите

WORD

PDF

Захтев за издавање решења о давању сагласности на пројекат и документацију

WORD

PDF

Захтев за издавање одобрења за коришћење документације

WORD

PDF

Документи

Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке у Заводу за заштиту споменика културе Крагујевац

PDF

Правилник о ближем уређивању поступака набавки на које се закон не примењује у Заводу за заштиту споменика културе Крагујевац

PDF

Нацрт сепарата за Просторно културно-историјску целину Комплекс "Соколана" у Старој радничкој којонији у Крагујевцу

PDF

Запослени

Ненад Карамијалковић

 

директор

 

тел: +381  34 335 595

nenad.karamijalkovic@kulturnonasledje.com

 

Марија Каличанин Крстић

 

помоћник директора

 

виши конзерватор-истраживач

дипломирани археолог

 

тел: +381  34 335 410

m.kalicanin.krstic@kulturnonasledje.com

 

Снежана Станковић

 

конзерватор саветник

дипломирани инжeњер архитектуре

 

тел: +381  34 333 469

snezana.stankovic@kulturnonasledje.com

Маријана Бец

 

конзерватор саветник

дипломирани инжењер архитектуре

 

тел: +381  34 333 469

marijana.bec@kulturnonasledje.com

 

Јелена Муњић

 

конзерватор саветник

дипломирани етнолог - антрополог

 

тел: +381  34 302 411

jelena.munjic@kulturnonasledje.com

 

Зоран Јаглић

 

конзерватор саветник

дипломирани инжењер архитектуре

 

тел: +381  34 333 469

zoran.jaglic@kulturnonasledje.com

 

Славица Ђорђевић

 

конзерватор саветник

дипломирани археолог

 

тел: +381  34 302 412

slavica.djordjevic@kulturnonasledje.com

 

Ђорђе Миловановић

 

виши конзерватор истраживач
дипломирани историчар уметности

 

тел: +381  34 335 410

djordje.milovanovic@kulturnonasledje.com

Александра Стефановић

 

документариста саветник

дипломирани историчар уметности

 

тел: +381  34 302 412

aleksandra.stefanovic@kulturnonasledje.com

 

Мирјана Андрић

 

виши конзерватор истраживач
дипломирани историчар уметности

 

тел: +381  34 333 469

mirjana.andric@kulturnonasledje.com

Небојша Илић

 

координатор за међународну сарадњу

дипломирани правник

 

тел: +381  34 333 479

nebojsa.ilic@kulturnonasledje.com

Предраг
Вукашиновић

 

виши сарадник на заштити културног наслеђа
мастер правник

 

тел: +381  34 333 479

predrag.vukasinovic@kulturnonasledje.com

Петар Демић

 

конзерватор истраживач

мастер историчар

 

тел: +381  34 302 411

petar.demic@kulturnonasledje.com

Милица Томић

 

виши конзерватор истраживач

мастер етнолог - антрополог

 

тел: +381  34 302 411

milica.tomic@kulturnonasledje.com

Сања Секулић

 

виши инжењер конзерватор

инжењер грађевинарства

 

тел: +381  34 333 469

sanja.sekulic@kulturnonasledje.com

 

Ива Поскурица Глишовић

 

конзерватор

мастер инжењер архитектуре

 

тел: +381  34 333 469

iva.poskurica.glisovic@kulturnonasledje.com

Снежана Нешковић

 

технички секретар

координатор са заједничком службом

општих послова

рачуноводствени техничар

 

тел: +381  34 335 347

snezana.neskovic@kulturnonasledje.com

Анита Веселиновић

 

пословни секретар

дипломирани економиста

 

тел: +381  34 335 595

anita.veselinovic@kulturnonasledje.com

Ненад Гушовић

 

возач

саобраћајни техничар

 

тел: +381  34 335 409

nenad.gusovic@kulturnonasledje.com

Милена Николић

 

координатор за међународну сарадњу

дипломирани економиста

 

тел: +381  34 335 347

milena.nikolic@kulturnonasledje.com

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац