АРАНЂЕЛОВАЦ

aradjelovac, crkva brezovaca

ОКУЋНИЦА ИЛИЈЕ МИЛОШЕВИЋА
У ВРБИЦИ

Окућница Илије Милошевића се налази на улазу у Аранђеловац, са десне стране пута из правца Тополе. Настала је у XIX веку. У пространом дворишту сачувано је седам објеката првобитне окућнице: стара кућа, новија кућа, вајат, млекар, магаза, кош и бунар.

 

Стара кућа је централни објекат у оквиру домаћинства. Грађевина је постављена на равном терену на плитким темељима од камена. Зидана је у камену и кречном малтеру. Кров је четвороводан, благог нагиба, покривен ћерамидом. Стреха је умерено напуштена са обрађеним роговима. У унутрашњости простор је подељен на три дела “кућу“ са накнадно зазиданим огњиштем, собу и помоћну просторију.

 

 

Вајат је смештен између старе и нове куће. Подзидан је високим темељним зидом на делу према старој кући, где је терен у знатном нагибу. Грађен је од масивних храстових брвана која су на крајевима „ућертана“. На прилазној страни има простран и дубок трем, са два орнаментисана храстова стуба. Кров је четворосливан, блажег нагиба, кровни покривач бибер цреп.

 

Млекар је постављен на плитке темеље од ломљеног камена. У основи је квадратна грађевина, са зидовима од брвана. У доњим зонама, све до половине висине објекта, зидови су од хоризонтално слаганих брвана, на угловима „ућертаним“. Горњи делови зидова су од дасака које су тако засечене да омогућавају проветравање простотија . Кров је четворосливан, а кровни покривач ћерамида.

      Млекар је постављен на плитке темеље од ломљеног камена.
У основи је квадратна грађевина, са зидовима од брвана. У доњим зонама, све до половине висине објекта, зидови су од хоризонтално слаганих брвана, на угловима „ућертаним“. Горњи делови зидова су од дасака које су тако засечене да омогућавају проветравање простотија . Кров је четворосливан, а кровни покривач ћерамида.

 

Кош је издужене основе, подзидан високим темељним зидом од камена са тумбасом. Читаву грађевину чини конструкција греда, стубова и косника. Кров је на две воде, покривен црепом.

       Магаза је издвојена од осталих објеката, постављена на равном терену. У основи је правоугаона грађевина, подигнута на високи темељни зид од ломљеног камена. Грађена је од брвана, са конструкцијом стубова, греда и косника. На прилазној страни зграде је простран трем, са два слободна храстова стуба. Кров је четвороводан, кровни покривач ћерамида.

 

    Нова кућа саграђена је 1917.године, зидана је од опеке, са малтерисаним и окреченим зидовима. Постављена је на косом терену па је део на косини подзидан високим темељним зидом од камена и ту је саграђен подрум. Над подрумом су две собе и предсобље. Кров је четвороводан, полустрм, а кровни покривач бибер цреп.

Окућница Илије Милошевића утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе одлуком СО Аранђеловац бр.06-19/92-01 од 06.03.1992.године.

Бунар се налази непосредно изнад млекара. Дубок је 12 метара, озидан каменим блоковима. На бунару је сантрач грађен од дасака у доњој зони, а горњи део је затворен накованим лајснама.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац