КНИЋ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Спомен кућа у Топоници један је од најзначајнијих објеката из периода НОР-а у читавој Гружи. У њој је било седиште Крагујевачког партизанског одреда 1941. године. Поред тога, у њој је боравило више партијских и војних руководилаца НОР-а из читаве Србије.

 Саграђена је у XIX веку на косом терену, па је део на косини подзидан високим темељним зидом. На том делу саграђен је подрум. Зидови су од чатме, олепљени и окречени. Кров је благог нагиба, четворосливан, а кровни покривач ћерамида. На крову доминира високи димњак.

 На главној фасади зграде налази се плоча од белог мермера, постављена у знак сећања на значајне догађаје из 1941. године који су се у овој згради догодили.

СПОМЕН КУЋА У ТОПОНИЦИ

Спомен кућа у Топоници утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе одлуком СО Кнић бр. 633-4/81-02 од 24.07.1981. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац