КРАГУЈЕВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Средњевековни утврђени град Сребрница код Страгара, утврђен је за културно добро-споменик културе Решењем Завода за заштиту споменика културе Крагујевац број 95/1 од 19. марта 1969. године, а категорисан за културно добро-споменик културе од великог значаја 21.07.83. године ''Сл. Гл. СРС број 28''.

Остаци средњовековног града Сребренице се налазе на узвишењу изнад реке Сребрнице, јужно од Страгара. Најранији извори везани за овао  налазиште потичу из 1395. године, под именом Сребрница војводе Николе.

Према неким дубровачким записима, овде је боравио и деспот Ђурађ Бранковић. Основа града је неправилног потковичастог облика, највероватније због облика терена на којем се налазио. Остаци моћне донжон куле су смештени на источној страни. Грађен је од ломљеног камена у алтернацији са крупнозрним малтером. Данас је читав град у рушевинама. Најбоље је очувана кула висине десетак метара, квадратне основе, грађене од ломљеног камена повезаног малтером.

СРЕДЊЕВЕКОВНИ УТВРЂЕНИ ГРАД СРЕБРНИЦА - СТРАГАРИ

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац