АРАНЂЕЛОВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Зграда старе поште у улици Књаза Милоша бр.72 у Аранђеловцу је објекат који поред историјског значаја за развој ПТТ саобраћаја има и значај као вредно градитељско наслеђе градске архитектуре XIX века. То је спратна зграда правоугаоне основе, са високим приземљем и таванским простором. Четвороводна кровна конструкција покривена је бибер црепом, а снажно изражена групација димњака у централном делу габарита доприноси визуелном заокружењу силуете објекта. Представља класичан тип грађанске архитектуре са елементима пластике, шпалетни око прозора и врата, и са израженом пластиком рустике у сокленом делу. Отвори су симетрични и модуларно постављени на централној фасади, пет правоугаоних отвора на спрату којима одговара пет улазних таванских отвора. На бочној фасади се налази оригинални прозор са декоративном обрадом у малтеру. Спрат је од приземља одвојен узаним венцем, док је кровни венац јаче изражен. Бочне фасаде, према попречној улици и дворишту имају једноличан ритам прозора. На основу сачуваних податка да је у Аранђеловцу 1872.год. постојала пошта, предпоставља се да је ова зграда у то време већ била завршена.

 

 

 

ЗГРАДА СТАРЕ ПОШТЕ
У УЛ. КЊАЗА МИЛОША БР. 72

Зграда старе поште у улици Књаза Милоша бр.72, проглашена је за непокретно културно добро – споменик културе одлуком СО Аранђеловац, бр.06-93/91-01 од 06.03.1991.године.

 

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац