Венчац

Венчац - поруке и тајне

31. јануар 2020. година

Завод за заштиту споменика кулуре Крагујевац

Венчац - поруке и тајне

Изложба у галерији Народног музеја у Крагујевцу

Материјална култура једног народа је одраз његове духовне културе и потребе душе за хармонијом и лепотом.

 

Очување, неговање и промовисање културног наслеђа као свог најлепшег, непоновљивог и неотуђивог украса, је и обавеза и привилегија. У проучавању римске цивилизације немерљив је допринос археологије као научне дисциплине која се бави проучавањем физичких трагова људског деловања. Материјални остаци поред непокретних археолошких споменика укључују и покретне мате- ријалне остатке које чине предмети свакодневне намене, предмети немењени култу и др.

 

Овом изложбом представљени су различити експонати: накит, новац, опрема, посуђе, а потичу са археолошких ископавања,  локалитет - Венчац и приказују неке  делове живота народа са територије римске провинције Горње Мезије, која је обухватала највећи део територије данашње Србије.

 

Свакодневна употреба керамичких посуда довела је до њихове обимне производње чиме су оне постале најмасовнији производи, а самим тим и најбројнији налази на археолошким локалитетима. У римском свету продукција керамике обухвата различите моделе. Тако се у руралним срединама јављају про- изводи индивидуалних радионица које задовољавају микрорегионалне потребе за свакодневном керами- ком. У градовима присутни су радионички центри са ширим асортиманом керамике.

 

Функционални делови одеће и накит као симбол друштвеног сталежа неизоставни су део римске популације. Међу функционалним деловима одеће то су фибуле и појасне копче различитих облика, обраде, украса и материјала.

 

Накит представља специфичан облик духовне и материјалне културе сваког народа или етничке групе, и има вишеструка својства, утилитарне, религијске или  естетске природе.

 

Временски оквир приказаног материјала је од 4. до 6. века.н.е.  и драгоцени експонати ће вас увести  у свет прошлости, у коме ће те се  сусрести са културом и начином живота људи који су живели на нашем поднебљу, и вековима пре нас утирали пут стварању културе савременог човека.

 

Можда лепота приказаног материјала помогне да боље упознамо душу, потребе и страхове народа са територије Горње Мезије, и поруку да ми стварамо свет сваког момента начином на који живимо.

 

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац