АРАНЂЕЛОВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Зграда старог Општинског суда, у улици Књаза Милоша бр.74, је једини сачувани објекат јавног карактера у Аранђеловцу који сведочи о историјском развоју из варошице у град. Објекат је вредно и постојано градитељско наслеђе са стилским карактеристикама јавних зграда грађеним половином XIX века. То је спратна зграда чија је главна фасада доста разуђенија од осталих у уличном низу. На спрату се ритмично смењују правоугаони прозорски отвори, а њихов ритам и распоред прате плитко засведени прозорски отвори у приземљу. Испод кровног венца се под утицајем неороманике смењују различити типови декоративне пластике. Према дворишту су 1910. године дозидана још два крила са тремовима и лучним отворима.

ЗГРАДА СТАРОГ ОПШТИНСКОГ СУДА
У УЛ. КЊАЗА МИЛОША БР. 7

Зграда старог Општинског суда у улици Књаза Милоша бр.74, проглашена je за непокретно културно добро – споменик културе  одлуком СО Аранђеловац бр. 06-221/81-07 од 23.10.1987. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац