ЈАГОДИНА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Хајдук Вељков конак се налазио у улици Кнегиње Милице у Јагодини. Нема поузданих података о години подизања конака, али се претпоставља да је саграђен почетком XIX века. Састојао се од приземља и спрата. Приземље су чиниле две велике просторије са два улаза и четири прозора. Из дворишног дела, преко трема дрвеним степеницама, ступало се на спрат конака. Са стране окренуте ка улици, у спратном делу, био је избачен доксат са богато орнаментисаним дрвеним стубовима. Кров је био вишесливан, покривен ћерамидом. Због лошег стања у коме се налазио конак након олује у јулу 1999. године извршена демонтажа  заштићених делова објекта.

ЗГРАДА ЗВАНА „ХАЈДУК ВЕЉКОВ КОНАК“
У СВЕТОЗАРЕВУ

Зграда звана “Хајдук Вељков конак“ у Светозареву утврђена је за непокретно културно добро- споменик културе решењем Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 219/50 од 13.03.1950. године

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац